Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Zeeschip vaart op de Westerschelde Internetconsultatie wijziging scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht

U kunt reageren op de wijziging van de scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering van de loodsplicht tot en met 1 september 2016.

Minister test zelfrijdende auto Internetconsultatie wijziging van de WvW1994 ivm experimenten met zelfrijdende auto’s

U kunt reageren op de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met experimenten met zelfrijdende auto’s tot en met 1 september 2016.

Brandstof Internetconsultatie: ontwerpwijziging Wet milieubeheer

U kunt reageren op de wijziging Wet milieubeheer tbv ILUC-richtlijn en reductieverplichting richtlijn brandstofkwaliteit tot en met 5 september 2015

Basisnet Internetconsultatie: aanpassing Regeling basisnet

U kunt reageren op de aanpassing Regeling basisnet tot en met 8 september 2016.

Natuur in de stad Internetconsultatie: wijziging besluit ruimtelijke ordening ladder duurzame verstedelijking

U kunt reageren op de wijziging van het besluit ruimtelijke ordening ladder duurzame verstedelijking tot en met 16 september 2016.

Brief participanten Rotterdam The Hague Airport beschikbaar

Van 25 april tot en met 23 mei 2014 lagen het voornemen tot de aanvraag van het luchthavenbesluit en de Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage.

Er is een brief door het ministerie gestuurd over de laatste stand van zaken van het luchthavenbesluit naar participanten die een zienswijze hebben ingediend op het voornemen.

Platform Participatie

Hoofdmenu