Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017 van 9 november tot en met 20 december 2017.

Coentunnels Suppletie Roggenplaat

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

Blankenburgverbinding - standaardfoto project NWO A15/A20 Blankenburgverbinding

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt van 12 oktober tot en met 22 november 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

Schiphol Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten

Het project bevindt zich in fase 2. De tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol is vastgesteld.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Het project bevindt zich in fase 5. Het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van regels voor externe veiligheid en geluidbelasting (2017) is vastgesteld.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu