Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Meteren - Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 16 maart tot en met 26 april 2018.

Gooimeer Natura 2000: IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het beheerplan van 21 maart tot en met 1 mei 2018.

Wolk Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Het project bevindt zich in de fase concept-kabinetsbesluit. U kunt een zienswijze indienen op het concept-kabinetsbesluit van 27 maart tot en met 7 mei 2018.

Taxi Internetconsultatie: Vereenvoudiging taxiregelgeving

U kunt reageren op de regeling vereenvoudiging taxiregelgeving tot en met 7 mei 2018.

Gebruik van suppletiezand Winning van zand Noordzee 2018-2027

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op ontwerpvergunningen, de aanvragen en de milieueffectrapportages van 13 april tot en met 24 mei 2018.

Website niet bereikbaar

Op zaterdag 21 april is de website niet bereikbaar van 7.00 tot 11.00 uur in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Uitkomsten gebruikersonderzoek zienswijzenproces

De directie Participatie gaat de komende periode aan de slag met het publieksvriendelijker maken van het indienen en behandelen van zienswijzen. Aanleiding hiervoor is een onderzoek dat de directie heeft laten uitvoeren, om inzicht te krijgen in de waardering en wensen van indieners over het zienswijzeproces en de communicatiemiddelen.

Platform Participatie

Hoofdmenu