Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Gooimeer Natura 2000: IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt zienswijze indienen op het ontwerpbeheerplan van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017.

Maastricht Airport Luchthaven Maastricht: luchthavenbesluit

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017.

Zwolle - Herfte Spooruitbreiding Zwolle - Herfte

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het trac├ębesluit van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging maximumsnelheid A2, A7, A12, A15 en A28

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 16 december 2016 tot en met 27 januari 2017

Aanleg spoortunnel bij Station Delft, foto uit 2010 Spooruitbreiding Rijswijk - Delft Zuid

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt in beroep gaan tegen het trac├ębesluit van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017.

Vaststgesteld rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust

Het kabinet heeft de rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust op 7 december 2016 vastgesteld.

Het is niet mogelijk tegen de vaststelling van de rijksstructuurvisie windenergie op zee in beroep te gaan. U kunt de documenten inzien van 14 december 2016 tot en met 24 januari 2017.

Platform Participatie

Hoofdmenu