Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning) ten beh ...

Archeologisch onderzoek bij aanleg fietstunnel Internetconsultatie: Besluit basisregistratie ondergrond

U kunt reageren op de internetconsultatie besluit basisregistratie ondergrond tot en met 27 maart 2017.

Spooromgeving Geldermalsen Spooromgeving Geldermalsen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit van 2 maart tot en met 12 april 2017.

ViA15 A12/A15: ViA15

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 17 maart tot en met 28 april 2017.

Situatieschets A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen) A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding

Het project bevindt zich in fase 8. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 21 maart tot en met 2 mei 2017.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu