Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Bovenaanzicht Amsterdam CS Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen van 22 september tot en met 2 november 2016.

Boeteverhoging Internetconsultatie: wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

U kunt reageren op de wijziging afdoening en betaling vorderingen onderzoeken rijvaardigheid en medische geschiktheid tot en met 25 oktober 2016

OV Chipkaart Internetconsultatie: AmvB OV chipkaart

U kunt reageren op de algemene maatregel van bestuurontwerpwijziging (AMvB) OV chipkaart tot en met 31 oktober 2016.

A1 Apeldoorn Azelo Verdieping Nieuwe Waterweg

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep indienen tegen het definitieve besluit van 13 oktober tot en met 23 november 2016.

Verkeersregelaar Internetconsultatie:wijziging status consultatie

De status van de consultatie "Wijziging vereisten evenementenverkeersregelaars in de Regeling verkeersregelaars 2009" is gewijzigd. Nieuwe status is: actief.

Start zienswijzeprocedure ontwerpwijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol

Van 24 oktober tot en met 21 november 2016 kunt u een zienswijze indienen. Vanaf 24 oktober 2016 kunt u op deze website terecht voor meer informatie en de documenten behorende bij dit ontwerpwijzigingsbesluit.

Ook treft u hier dan het zienswijzenformulier aan, waarmee u uw zienswijze digitaal kunt indienen.

Platform Participatie

Hoofdmenu