Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Antarctica Internetconsultatie: aanpassing regelingen modelvliegen en op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt reageren op de aanpassing Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van 1 mei tot en met 29 mei 2017.

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning) van 10 mei tot en ...

Coentunnels Suppletie Roggenplaat

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten voor de Suppletie Roggenplaat van 12 mei tot en met 22 juni 2017.

Coentunnels Corridor Amsterdam-Hoorn

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport vanaf 16 mei tot en met 26 juni 2017.

Rozenburgse sluis Theemswegtracé

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt beroep aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé van 24 mei tot en met 4 juli 2017.

Nota van Antwoord PHS Amsterdam Centraal

Van 22 september tot en met 2 november 2016 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. In totaal zijn er 40 zienswijzen ingediend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de reacties geanalyseerd en beantwoord.

Download de Nota van Antwoord


Platform Participatie

Hoofdmenu