Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

geliberaliseerde woning Internetconsultatie: wijziging van besluit ruimtelijke ordening geliberaliseerde woningen voor middenhuur

U kunt reageren op het wijzigingsbesluit ruimtelijke ordening geliberaliseerde woningen voor middenhuur tot en met en met 2 december 2016.

Natuur in de stad Internetconsultatie: wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer

U kunt reageren op de wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer tot en met 16 december 2016.

Vuurwerkbesluit  Internetconsultatie: wijziging vuurwerkbesluit ivm erkenningplicht voor bedrijfsmatige importeurs van vuurwerk

U kunt reageren op de wijziging vuurwerkbesluit ivm erkenningplicht voor bedrijfsmatige importeurs van vuurwerk tot en met 22 december 2016.

Zuidasdok Zuidasdok

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt beroep instellen tegen het wijzigingstracébesluit van 17 november tot en met 28 december 2016.

Oosterschelde Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het beheerplan van 19 november tot en met 30 december 2016.

Documenten procedure omlegging A9 Badhoevedorp

De documenten van het ontwerp van het besluit tot wijziging van het tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp zijn nu openbaar.

U kunt vanaf 24 november 2016 een zienswijze indienen op het besluit tot wijziging van het tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp.

Platform Participatie

Hoofdmenu