Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Dit project bevindt zich in fase 2. U kunt zienswijze indienen op de ontwerprijksstructuurvisie windenergie op zee van 19 augustus tot en met 29 september 2016.

Spooruitbreiding Utrecht Centraal - Leidsche Rijn Internetconsultatie: wijziging besluit aanwijzing hoofdspoorwegen en het besluit aanwijzing lokale spoorwegen

U kunt reageren op de wijziging van het besluit aanwijzing hoofdspoorwegen en het besluit aanwijzing lokale spoorwegen in verband met de ombouw van de Hoekse lijn tot en met 30 september 2016.

A16 Rotterdam A16: nieuwe rijksweg Rotterdam

Dit project bevindt zich in fase 4. U kunt in beroep gaan tegen het tracébesluit van 26 augustus tot en met 6 oktober 2016.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging maximumsnelheid A2, A7, A12, A15 en A28

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 9 september 2016 tot en met 20 oktober 2016.

Bovenaanzicht Amsterdam CS Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen van 22 september tot en met 2 november 2016.

Samenvatting zienswijzen ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 lag het ontwerptracébesluit (OTB) A27/A12 Ring Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport op verschillende locaties ter visie. In deze periode had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Er is een samenvatting van de inbreng geschreven. Deze bevat een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen reacties op de zienswijzeprocedure. Het overzicht geeft een indruk van de genoemde punten in de ingediende zienswijzen.

Platform Participatie

Hoofdmenu