Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Rijbewijs Internetconsultatie: regeling voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

U kunt reageren op de regeling voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen tot en met 25 februari 2018.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 8 februari tot en met 21 maart 2018.

Geluidsscherm Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-actieplannen van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

De website is donderdag 15 februari 2018 gedurende een korte periode niet bereikbaar geweest voor het indienen van een zienswijze. Diegenen die hierdoor gedupeerd zijn, verzoeken wij vriendelijk om contact op te nemen met de directie Participatie, telefoonnummer 0707 456 8999 of een e-mail te sturen naar info@platformparticipatie.nl. Wij verzoeken u daarbij aan te geven waarom het indienen van uw zienswijze is mislukt, zodat wij u alsnog in de gelegenheid kunnen stellen uw zienswijze in te dienen.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

Platform Participatie

Hoofdmenu