1. Home
  2. Over ons

Over ons

Het Platform Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit platform heeft als doel om voor u duidelijk te maken in welke projecten u kan participeren. En op welke manier dat kan. Op dit platform staan alle participatietrajecten waar de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij betrokken is.

Doel van de directie Participatie

De directie Participatie is een directie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en adviseert de beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit van beleidsagendering tot en met de uitvoering en implementatie van beleid en besluiten. De directie heeft een groot netwerk van maatschappelijke organisaties en stakeholders tot haar beschikking. De missie van de directie Participatie is om maatschappelijke participatie een vanzelfsprekend onderdeel van beleids- en besluitvorming te laten zijn. 

Overleg Infrastructuur en Milieu

Het secretariaat van het Overleg Infrastructuur en Milieu is onderdeel van de directie Participatie.

Platform Participatie

Hoofdmenu