1. Home
  2.   Over ons
  3. Overleg Infrastructuur en Milieu

Overleg Infrastructuur en Milieu

Het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) faciliteert in de dialoog tussen maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven om complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving op te lossen. Deelnemers denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid.

Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen waarmee het OIM de top van de departementen en bewindspersonen adviseert.

Onderzoeks-, experimenteer- en leerplaats

Het OIM is een inspirerende onderzoeks-, experimenteer- en leerplaats voor deelnemers. Behalve formele overleggen organiseert het OIM ook informele bijeenkomsten, zoals masterclasses, colleges en expedities. Het OIM biedt een platform voor processen waarin verschillende mensen, bedrijven of maatschappelijke organisaties samen iets willen neerzetten.

Het formele overleg is vastgelegd in de Wet overleg infrastructuur en milieu.
Bekijk de Wet overleg infrastructuur en milieu

Vaste onafhankelijke voorzitter

Een vaste onafhankelijke voorzitter creëert een neutrale setting binnen het OIM. Vanuit hun bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen geven de voorzitters alle deelnemers de ruimte voor deskundige inbreng en stimuleren zij de discussie. De onafhankelijke voorzitters zijn:

  • Job Cohen
  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Jacques Wallage

Door de neutrale setting hebben alle deelnemers een gelijkwaardige positie. Perspectieven, emoties, belangen en meningen komen zo helder in beeld, ook hoe die zich onderling verhouden.

Secretariaat

Het OIM beschikt over een eigen secretariaat. De secretarissen zijn de schakel tussen de Rijksoverheid en de samenleving. Ze kennen de inhoud van het rijksbeleid op het terrein van infrastructuur en milieu en zijn op de hoogte van de behoeften die leven in het veld. Daardoor zijn ze een goede sparringpartner voor de deelnemers van het OIM en kunnen ze actief meedenken over een optimale overlegaanpak.

Deelnemen aan het OIM

Bent u actief op het terrein van infrastructuur en milieu? Of vertegenwoordigt u een belang en bent u geïnspireerd om het rijksbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving te beïnvloeden? Meld u dan aan als deelnemer aan het OIM via info@overlegienm.nl.

Benieuwd welke onderwerpen nu besproken worden? Bekijk het overzicht van actuele onderwerpen op het ledendomein van het OIM en klik op het onderwerp voor de laatste stand van zaken.
Bekijk het ledendomein van het Overleg Infrastructuur en Milieu

Werkconferentie

Elk jaar organiseert het OIM een conferentie voor de deelnemers aan het platform. Een belangrijk onderdeel van de conferentie is te werken aan belangrijke thema's op het gebied van infrastructuur en milieu. De conferentie 2017 vindt plaats in oktober. De exacte datum is nog niet bekend.


Platform Participatie

Hoofdmenu