1. Home
  2.   Over ons
  3. Overleg Infrastructuur en Milieu

Overleg Infrastructuur en Milieu

Het Overleg Infrastructuur en Milieu is één van de manieren waarop de overheid maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven consulteert voor de totstandkoming van beleid en besluiten.

In het Overleg infrastructuur en milieu voeren (de vertegenwoordigers van) de minister en staatssecretaris overleg met betrokkenen en hun organisaties over beleidsvoornemens op het gebied van infrastructuur en milieu. Het overleg is gebaseerd op de Wet overleg infrastructuur en milieu. Kenmerk is de onafhankelijk voorzitter die dit overleg voorzit. 

> Bekijk de Wet overleg infrastructuur en milieu

De onafhankelijke voorzitters creëren een neutrale setting waarin alle deelnemers een gelijkwaardige positie hebben. Visies en meningen komen zo helder in beeld, ook hoe die zich onderling verhouden. Het resultaat van een overleg is een bondig verslag of rapport aan de minister en/of staatssecretaris.

Ledendomein

Op het ledendomein van het Overleg Infrastructuur en Milieu kunt de actuele onderwerpen zien.

> Bekijk het ledendomein van het Overleg Infrastructuur en Milieu

Voorzitters

Vanuit hun bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen geven de voorzitters alle deelnemers de ruimte voor deskundige inbreng en stimuleren zij de discussie. De onafhankelijke voorzitters zijn:

  • Ina Adema
  • Job Cohen
  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Menno Knip
  • Jacques Wallage

Secretariaat

Het secretariaat is onderdeel van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De secretarissen fungeren als intermediair tussen het ministerie en de maatschappelijke organisaties. Zij kennen de inhoud van de beleidsterreinen en de behoeften die leven bij het veld. Daardoor zijn ze een goede sparringpartner voor de beleidsdirecties en kunnen ze actief meedenken over een optimale overlegaanpak.

Platform Participatie

Hoofdmenu