1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. Theemswegtracé23-05-2017

  Het project bevindt zich in fase 6. U kunt beroep aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé van 24 mei tot en met 4 juli 2017.

 2. Internetconsultatie: wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer “derde lichting”19-05-2017

  U kunt niet meer reageren op de wijziging bijlage 10 van de activiteitenregeling milieubeheer.

 3. Corridor Amsterdam-Hoorn18-05-2017

  Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport vanaf 16 mei tot en...

 4. Suppletie Roggenplaat18-05-2017

  Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten voor de Suppletie Roggenplaat van 12 mei tot en met 22 juni 2017.

 5. Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)16-05-2017

  Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen.

 6. Afsluitdijk16-05-2017

  Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998...

 7. A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen11-05-2017

  Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit A7/N7 wijziging 2017.

 8. Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied10-05-2017

  Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

 9. Internetconsultatie: wijziging van de Wet bescherming Antarctica08-05-2017

  U kunt niet meer reageren op de wijziging van de Wet bescherming Antarctica (WbA).

 10. Internetconsultatie: wijziging reglement rijbewijzen voor experiment met elektronische aanvraag van rijbewijzen08-05-2017

  U kunt niet meer reageren op de wijziging van het reglement rijbewijzen voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen.

Platform Participatie

Hoofdmenu