1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. A1 Apeldoorn-Azelo28-07-2017

  Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit van vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10...

 2. Internetconsultatie: tijdelijke regeling voertuigen uitfasering Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen26-07-2017

  U kunt vanaf 21 juli tot en met 1 september reageren op de tijdelijke regeling voertuigen door de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

 3. Internetconsultatie: routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen over spoor26-07-2017

  U kunt vanaf 21 juli tot en met 14 september reageren op het routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

 4. Internetconsultatie: wijziging Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen20-07-2017

  U kunt vanaf 19 juli tot en met 30 augustus reageren op de voorgenomen wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

 5. Internetconsultatie: wijziging Regeling veiligheid zeeschepen13-07-2017

  U kunt van 11 juli tot en met 22 augustus reageren op de wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen (RVZ).

 6. Luchthaven Maastricht: luchthavenbesluit13-07-2017

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpluchthavenbesluit.

 7. Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden11-07-2017

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

 8. Theemswegtracé05-07-2017

  Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé.

 9. Afsluitdijk04-07-2017

  Fase 5 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet...

 10. Internetconsultatie: wijziging Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers27-06-2017

  U kunt niet meer reageren op de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Platform Participatie

Hoofdmenu