1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. A12/A15: ViA1525-06-2018

  Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

 2. Afsluitdijk25-06-2018

  Het project bevindt zich in fase 7. U kunt beroep aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 van 26 juni tot en met 6 augustus...

 3. Kaderrichtlijn Water22-06-2018

  Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

 4. Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 201822-06-2018

  De fase concept-kabinetsbesluit is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het TNO rapport.

 5. Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied18-06-2018

  Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

 6. A4 Haaglanden-N1414-06-2018

  Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit van 7 juni tot en met...

 7. Structuurvisie ondergrond13-06-2018

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van...

 8. Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen07-06-2018

  Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 7 juni tot en met 19 juli 2018.

 9. IC: Wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij05-06-2018

  U kunt niet meer reageren op de wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij.

 10. IC: Wijziging Besluit slotallocatie05-06-2018

  U kunt niet meer reageren op de Wijziging Besluit slotallocatie.

Platform Participatie

Hoofdmenu