1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied20-11-2017

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerppeilbesluit en het milieueffectrapport.

 2. Structuurvisie ondergrond20-11-2017

  Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp structuurvisie ondergrond.

 3. A15/A20 Blankenburgverbinding16-11-2017

  Het project bevindt zich in fase 7. U kunt van 12 oktober tot en met 22 november 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

 4. A12/A15/A20: tolheffing Blankenburgverbinding en ViA1516-11-2017

  De reactietermijn is op 23 juni 2014 verstreken. U kunt niet meer reageren op de nieuwe wet.

 5. Suppletie Roggenplaat16-11-2017

  Het project bevindt zich in fase 2. U kunt van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

 6. Afsluitdijk14-11-2017

  Het project bevindt zich in fase 6. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017 van 9 november tot en met 20...

 7. Spooromgeving Geldermalsen08-11-2017

  Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit.

 8. Luchthaven Maastricht: luchthavenbesluit08-11-2017

  Fase 2 is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpluchthavenbesluit.

 9. Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging07-11-2017

  Het project bevindt zich in fase 5. Het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van regels voor externe veiligheid en geluidbelasting...

 10. Schiphol: vervroegen nachtprocedures07-11-2017

  Het project is afgerond. De wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol is op 4 juli 2016 vastgesteld.

Platform Participatie

Hoofdmenu