1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. A4 Vlietland - N14: wegverbreding31-07-2015

  Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het saneringsplan.

 2. A4/A44 Rijnlandroute07-07-2015

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen de tracébesluiten.

 3. Sporen in Utrecht30-06-2015

  Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase, er is geen participatie meer mogelijk. De laatste fase van dit project is op 21 mei 2014 afgerond.

 4. Wijziging van de regeling burgerluchthavens ivm vrijstelling schermvliegtuigen en overige onderwerpen15-06-2015

  De reactietermijn is verlopen, u kunt niet meer reageren op de wijziging.

 5. Op afstand bestuurde luchtvaartuigen01-06-2015

  U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie regelgeving voor drones (op afstand bestuurde luchtvaartuigen).

 6. Wijziging Waterwet26-05-2015

  U kunt reageren op de wijziging van de Waterwet tot en met 4 juni 2015.

 7. Vervoerplicht taxichauffeurs19-01-2015

  De reactietermijn is op 19 januari verstreken. U kunt niet meer reageren op het wijziging besluit personenvervoer 2000.

 8. Ontwikkeling zelfrijdende auto08-12-2014

  De reactietermijn op 14 november 2014 is verstreken. U kunt niet meer reageren op de wijziging van het besluit ontheffingsverlening exceptionele transporten...

 9. Belgisch Offshore Grid18-08-2014

  Het bedrijf N.V. Elia heeft in december 2013 een aanvraag ingediend bij de betrokken Belgische autoriteit voor een vergunning voor de bouw en exploitatie van het...

 10. Deltaprogramma16-07-2014

  Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel...

Platform Participatie

Hoofdmenu