1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. Ontwikkeling zelfrijdende auto08-12-2014

  De reactietermijn op 14 november 2014 is verstreken. U kunt niet meer reageren op de wijziging van het besluit ontheffingsverlening exceptionele transporten...

 2. Belgisch Offshore Grid18-08-2014

  Het bedrijf N.V. Elia heeft in december 2013 een aanvraag ingediend bij de betrokken Belgische autoriteit voor een vergunning voor de bouw en exploitatie van het...

 3. Deltaprogramma16-07-2014

  Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel...

 4. Rijonderricht Motorvoertuigen 1993: wijziging regeling18-06-2014

  De reactietermijn op 17 juni is verstreken. U kunt niet meer reageren op de wijziging.

Platform Participatie

Hoofdmenu