1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden11-01-2018

  Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit extra sneltrein Groningen – Leeuwarden.

 2. Afsluitdijk21-12-2017

  Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017.

 3. Suppletie Roggenplaat21-12-2017

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

 4. Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging04-12-2017

  Het project bevindt zich in fase 5. Het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van regels voor externe veiligheid en geluidbelasting...

 5. Schiphol: vervroegen nachtprocedures04-12-2017

  Het project is afgerond. De wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol is op 4 juli 2016 vastgesteld.

 6. A15/A20 Blankenburgverbinding23-11-2017

  Fase 7 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

 7. A12/A15/A20: tolheffing Blankenburgverbinding en ViA1523-11-2017

  De reactietermijn is op 23 juni 2014 verstreken. U kunt niet meer reageren op de nieuwe wet.

 8. Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied20-11-2017

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerppeilbesluit en het milieueffectrapport.

 9. Internetconsultatie: Wijziging regeling handel in emissierechten07-11-2017

  U kunt niet meer reageren op de wijziging Regeling handel in emissierechten.

 10. A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide03-11-2017

  Fase 2 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport.

Platform Participatie

Hoofdmenu