1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie06-10-2017

  U kunt niet meer reageren op wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie.

 2. Internetconsultatie: wijziging Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen06-10-2017

  U kunt niet meer reageren op de voorgenomen wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

 3. Internetconsultatie: Routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor06-10-2017

  U kunt niet meer reageren op het routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

 4. Internetconsultatie: Wet kadaster BES-eilanden06-10-2017

  U kunt niet meer reageren op het wetvoorstel voor de Wet kadaster BES-eilanden.

 5. A1 Apeldoorn-Azelo06-10-2017

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit.

 6. Zuidasdok28-09-2017

  Fase 7 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingstracébesluit.

 7. Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten22-09-2017

  Het project bevindt zich in fase 2. De tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol is vastgesteld.

 8. Theemswegtracé05-07-2017

  Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé.

 9. Internetconsultatie: wijziging Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers27-06-2017

  U kunt niet meer reageren op de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

 10. Corridor Amsterdam-Hoorn27-06-2017

  Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport.

Platform Participatie

Hoofdmenu