1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: Wijziging van het besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer

Internetconsultatie: Wijziging van het besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer

U kunt niet meer reageren op de wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een wijziging op het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer (centrale ontheffingverlening bussen) voor. In verschillende Nederlandse gemeenten rijden al lijnbussen die langer zijn dan de toegestane 18,75 meter. Dit zijn vaak gelede bussen (met één of twee ‘harmonica’s ertussen). Hiernaast hebben verschillende vervoerders de wens geuit om bussen met aanhangwagens voor personenvervoer te kunnen gebruiken voor lijndiensten.

Gelede bussen

Doel van het voorstel

Doel van deze wijziging is om deze (dubbel)gelede bussen en bussen met aanhangwagens toe te laten voor gebruik in het verkeer, op die plekken en tijden die de wegbeheerder aangeeft. Daartoe wordt de bevoegdheid voor het toelaten van deze bussen aan de RDW gegeven. De bussen worden ook APK-plichtig. Deze wijziging betekent (ten overvloede) niet dat deze voertuigen daarna zomaar gebruikt kunnen worden. De voertuigen mogen (vanwege hun grote lengte) alleen worden gebruikt op wegen en op tijden die de wegbeheerder aangeeft. Zo kan ook de verkeersveiligheid gewaarborgd blijven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wijziging op het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer? Dat kan via het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van het voorstel bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu