1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A1 Apeldoorn-Azelo
 6. Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo

A1 Apeldoorn-AzeloTracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het OTB A1 Apeldoorn-Azelo en OSB A1 Deventer-Azelo kunnen beroep instellen tegen het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en Saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo van 28 juni tot en met woensdag 8 augustus 2018. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen die gedeelten van het TB en SB die gewijzigd zijn ten opzichte van het OTB en OSB.

De mededeling dat het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en het saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo op 12 juni 2018 zijn vastgesteld, is in verband met technische problemen op 3 juli 2018 niet geplaatst in het huis-aan-huisblad de Driehoek.

Om de inwoners van de gemeente Wierden en de dorpen Hoge Hextel, Notter en Zuna alsnog te informeren over de vaststelling van het tracébesluit en het saneringsbesluit is de mededeling 17 juli alsnog geplaatst in het blad de Driehoek. De inwoners van deze gemeenten die een zienswijze hebben ingediend, zijn persoonlijk geïnformeerd.

In het tracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo is het volgende vastgesteld:

 • De A1 tussen Apeldoorn en Azelo wordt in beide richtingen verbreed met extra rijstroken;
 • Er worden maatregelen genomen om de geluidshinder te beperken, zoals de aanleg van stil asfalt en geluidschermen;
 • Er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen;
 • Er worden maatregelen genomen voor de waterhuishouding en de landschappelijke inpassing;

Wijzigingen op ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en ontwerpsaneringsbesluit Deventer - Azelo

Van 30 juni tot en met 10 augustus 2017 hebben het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer - Azelo ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Het tracébesluit is gebaseerd op verkeersprognoses van 2017; het OTB op prognoses van 2016. De nieuwe prognoses leiden onder andere tot andere geluidseffecten. Als gevolg daarvan zijn in het tracébesluit een aantal aanvullende geluidsmaatregelen opgenomen. Ook is de beschrijving van een aantal geluidmaatregelen voor woningen vanuit het ontwerpsaneringsbesluit nu toegevoegd aan het tracébesluit. Het saneringsbesluit beschrijft alleen het traject Lochem-Azelo en heeft betrekking op de weggedeelten waar sanering (geluidmaatregelen voor woningen waar de geluidsbelasting nu al te hoog is) niet in combinatie met geluidsmaatregelen van het TB kan plaatsvinden.

In Bijlage 9 ‘Wijzigingen’ bij het TB staan alle wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en tracébesluit beschreven. De wijzigingen zijn geclusterd per thema van maatregelen: Geluid, Natuur, Landschap, Water en Overig. Onder ‘overig’ vallen onder andere aanpassingen aan het wegontwerp en de inpassing van laadstations voor elektrische auto’s op verzorgingsplaatsen.

Beroep instellen

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen  beroep instellen bij de Raad van State. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen die gedeelten van het TB en SB die zijn gewijzigd ten opzichte van het OTB en OSB:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. 
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroep moet bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en/of saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en/of saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State. (link opent in nieuw venster)

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer - Azelo in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en/of saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en/of saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo 
 • uw spoedeisend belang

Crisis- en herstelwet

Op dit tracébesluit (TB) is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit betekent, dat indien u in beroep gaat:

 1. de beroepsgronden door u in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 2. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en 
 3. beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 168,-
 • Voor rechtspersonen: € 333,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert 2 informatiebijeenkomsten om de plannen voor de A1 verder toe te lichten en waar bewoners en andere belanghebbenden hun vragen kunnen stellen over de beantwoording van hun zienswijzen en over de wijzigingen tussen OTB en TB waaronder de aanvullende geluidsmaatregelen. Op de informatiebijeenkomsten zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

DatumDonderdag 5 juli 2018
Tijd17.00 - 21.00 uur
LocatieGemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
DatumMaandag 9 juli 2018
Tijd17.00 - 21.00 uur
Locatie‘t Hof van Colmschate, Holterweg 104, Colmschate

U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopbijeenkomsten.

Inzage

De papieren documenten liggen van 27 juni tot en met 8 augustus 2018 ter inzage op de volgende locaties:

Stadhuis gemeente AlmeloHaven Zuidzuide 20Almelo
Stadhuis Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1 (tot 2 juli)
Apeldoorn
Stadhuis gemeente Apeldoorn (Het gemeentehuis van Apeldoorn wordt vanaf 2 juli verbouwd)Inzagelocatie wordt dan: Werkplein Activerium, Deventerstraat 46Apeldoorn
Gemeentehuis BorneRheineplein 1Borne
Stadhuis gemeente DeventerGrote Kerkhof 1Deventer
Gemeentehuis Hof van TwenteDe Hofte 7Goor
Gemeentehuis LochemHanzeweg 8Lochem
Gemeentehuis Rijssen – HoltenSchild 1Lochem
Gemeentehuis VoorstH.W. Iordensweg 17Twello
Gemeentehuis WierdenPouliestraatWierden
Provinciehuis OverijsselLuttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis GelderlandMarkt 11Arnhem
Rijkswaterstaat Oost-NederlandEusebiusbuitensingel 66Arnhem
Platform Participatie

Hoofdmenu