1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A1 Apeldoorn-Azelo
 6. Voornemen milieueffectrapport

A1 Apeldoorn-AzeloVoornemen milieueffectrapport

Deze fase is afgerond op 7 januari 2015. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen milieueffectrapport.

In het voornemen staat beschreven welke voorkeursoplossing in het milieueffectrapport en het tracébesluit onderzocht en uitgewerkt gaat worden. Dit voorkeursalternatief bestaat uit:

 • Het toevoegen van een extra rijstrook tussen Apeldoorn-Zuid en Azelo
 • Het ombouwen van de aanwezige spitsstroken omgebouwd tot permanente rijstroken

In de notitie reikwijdte en detailniveau staan verder het onderzoeksprogramma, de referentiesituatie en het plangebied/studiegebied weergegeven.

Maatregelen

Het voorkeursalternatief wordt in delen uitgevoerd en bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Deel 1: realisatie voorzien van 2017 tot en met 2020
 • Extra rijstroken in beide richtingen tussen de aansluitingen Twello en Deventer
 • Extra rijstrook in beide richtingen tussen de aansluitingen Deventer-Oost en Rijssen
 • Sluiten van de parkeerplaatsen De Hop en Boermark
 • Uitbreiden van de verzorgingsplaatsen Struik en Bolder
 • Deel 2: realisatie voorzien van 2024 tot en met 2026
 • Ombouwen van weefvak naar permanente rijstrook tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen
 • Extra rijstrook in beide richtingen in het knooppunt Beekbergen tot aan Voorst
 • Extra rijstroken in beide richtingen tussen Voorst en Twello
 • Ombouwen van spitsstrook naar permanente rijstrook tussen Deventer en Deventer-Oost
 • Extra rijstrook tussen Rijssen en Azelo
 • Uitbreiden van de verzorgingsplaatsen Vundelaar en Paal

Het milieueffectrapport en het tracébesluit hebben betrekking op het gehele traject van Apeldoorn tot Azelo. Alle uitvoeringsmaatregelen die hierboven genoemd staan worden onderzocht en uitgewerkt.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu