1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A15 Maasvlakte - Vaanplein

A15 Maasvlakte - Vaanplein

Fase 1 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein.

Fase 1Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein (tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017)
Fase 2
Beroep aantekenen tekenen tegen het tracébesluit

Voor het project Mainport Rotterdam (PMR) en de aanleg van Maasvlakte 2 hebben de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de gemeente Rotterdam, de Havenmeester van Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam NV in mei 2008 een Overeenkomst Luchtkwaliteit afgesloten.

A15 Maasvlakte Vaanplein

In de overeenkomst zijn maatregelpakketten omschreven om verslechtering van de luchtkwaliteit door het gebruik van Maasvlakte 2 te voorkomen. Dit is vastgelegd in het tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein (2010). Onder de maatregelpakketten valt ook de plaatsing van luchtkwaliteitsschermen bij tunnelmonden van de Botlektunnel en Thomassentunnel op de A15.

Effectprognose 2015

Uit het rapport Luchtonderzoek Maasvlakte 2 (Effectprognose 2015) en de Monitoringstool NSL blijkt dat in 2020 geen overschrijdingen van grenswaarden voor de luchtkwaliteit meer optreden ter hoogte van de monden van de Thomassentunnel en de Botlektunnel (beide A15). Dit betekent dat er op deze locaties geen noodzaak is voor het realiseren van de in het tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein (2010) opgenomen luchtschermen.

Ontwerptracébesluit

In het ontwerptracébesluit staan wijzigingen van het tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein, zoals vastgesteld op 1 maart 2010. Het gaat om het schrappen van de voorgenomen luchtkwaliteitsschermen op de A15 bij: 

  • de monden van de Thomassentunnel (km 36.1 tot km 36.4 )
  • de monden van de Botlektunnel (km 46.1 tot km 46 en km 46.8 tot km 47.0)

Deze luchtschermen zijn in het tracébesluit (2010) opgenomen en op de kaarten bij het tracébesluit (2010) weergegeven in het ‘Maatregelvlak Verkeersdoeleinden, zone ‘luchtkwaliteitsvoorzieningen’.

WanneerWat
Voorjaar 2018
tracébesluit en nota van antwoord op het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein (tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017)
Voorjaar 2018
Beroep instellen tegen het tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. 

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur. 

De informatie en documenten op deze website gaan alleen over het ontwerptracébesluit. Heeft u vragen over de bestemmingsplannen en zienswijzenprocedures rond bestemmingsplannen? Dan kunt u bellen met de gemeente Rotterdam, telefoon 14 010 of mailen via stadsontwikkeling@rotterdam.nl. Het bestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.059900002125Msvlkte2dph-

Voor meer informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), kijk op de website van Rijkswaterstaat of www.nsl-monitoring.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu