1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding

A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan.

Fase 1
Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsplan A15 Papendrecht - Sliedrecht
Fase 2
Beroep indienen op het tracébesluit en Saneringsplan A15 Papendrecht - Sliedrecht

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, wordt de snelweg in beide richtingen verbreed. Door deze ingreep zal er veel minder sprake zijn van files tijdens de spitsuren. De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt daardoor ook veiliger.

A15 Maasvlakte Vaanplein

Zienswijzen

Van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2018 zijn 16 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht en het ontwerpsaneringsplan A15 Papendrecht - Sliedrecht. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 21 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Ontwerptracébesluit

Om de doorstroming op de A15 te verbeteren, wordt op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook gecreëerd die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost komt een permanente derde rijstrook met vluchtstrook.

Ontwerpsaneringsplan geluid

Het ontwersaneringsplan heeft betrekking op de sanering van te hoge geluidniveaus van een selecte groep woningen. Hiervoor loopt voor heel Nederland het Meerjaren Programma Geluidsanering. Met het ontwerpsaneringsplan wordt op dat programma vooruit gelopen.

Planning

WanneerWat
Medio 2018Nota van antwoord op het ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsplan
Medio 2018Start beroepsfase tegen het tracébesluit
Medio 2018Start beroepsfase tegen het saneringsplan

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het milieubeoordelingsbesluit, het ontwerptracébesluit, het ontwerpsaneringsplan en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u ook terecht op www.rijkswaterstaat.nl/a15papendrechtsliedrecht (opent in nieuw venster)

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu