1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding
  6.   M.e.r. beoordelingsbesluit
  7. M.e.r.-beoordelingsbesluit

A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbredingM.e.r.-beoordelingsbesluit

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit (inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit) en ontwerpsaneringsplan.

Voor de voorgenomen verbreding van de A15 is op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit de beoordeling van de diverse milieuaspecten blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

De betrokken bestuursorganen (gemeenten Papendrecht en Sliedrecht, provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland) zijn door Rijkswaterstaat geraadpleegd bij het beoordelen van de impact van de voorgenomen activiteiten. Alle partijen onderschrijven het oordeel dat er geen milieueffectrapport benodigd is voor het project.

Platform Participatie

Hoofdmenu