1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding
  6.   M.e.r. beoordelingsbesluit
  7. M.e.r.-beoordelingsbesluit

A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbredingM.e.r.-beoordelingsbesluit

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt van 11 januari tot en met 21 februari 2018 zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit (inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit) en ontwerpsaneringsplan.

Voor de voorgenomen verbreding van de A15 is op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit de beoordeling van de diverse milieuaspecten blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

De betrokken bestuursorganen (gemeenten Papendrecht en Sliedrecht, provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland) zijn door Rijkswaterstaat geraadpleegd bij het beoordelen van de impact van de voorgenomen activiteiten. Alle partijen onderschrijven het oordeel dat er geen milieueffectrapport benodigd is voor het project.

Platform Participatie

Hoofdmenu