1. Home
  2. Zienswijze indienen

A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – GoudaZienswijze indienen

U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure te starten voor de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda van 19 januari tot en met 15 februari 2018.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Zijn er belangrijke dingen die we over het hoofd hebben gezien? 
  • Zijn er andere zaken die in het onderzoek meegenomen moeten worden?

Dien uw zienswijze digitaal in (link opent in nieuw venster)

Relevante documenten

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie
  • O.v.v. A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda
  • Postbus 30316 
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999.

Meer informatie

Platform Participatie

Hoofdmenu