1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A4 Vlietland - N14: wegverbreding

A4 Vlietland - N14: wegverbreding

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het saneringsplan.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en beoordelingsbesluit milieueffectrapportage
Fase 2Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerpsaneringsplan
Fase 4Afgerond - Beroep aantekenen tegen het saneringsplan

Met het vaststellen van een saneringsplan voldoet het Rijk aan de verplichting die is vastgesteld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer om voor alle rijkswegen en hoofdspoorwegen een geluidssaneringsplan op te stellen en uit te voeren.

A4 vlietland

Saneringsplan

Het saneringsplan voor het gebied A4 Vlietland-N14 heeft betrekking op de rijksweg A4, gelegen tussen km 38,03 en km 44,58. Langs dit gedeelte van de A4 liggen 23 saneringsobjecten waarvoor de sanering nog afgehandeld moet worden. Omdat er geen maatregelen doelmatig zijn bevonden worden er geen maatregelen getroffen.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu