1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A4 Haaglanden-N14
  6. Rijksstructuurvisie

A4 Haaglanden-N14Rijksstructuurvisie

Deze fase is afgerond. Tegen de publicatie van de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers staat geen mogelijkheid tot beroep open.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers gepubliceerd.

De ontwerprijksstructuurvisie en het plan-milieueffectrapport (plan-MER) A4 Passage en Poorten & Inprikkers hebben van 23 mei tot en met 4 juli 2012 ter inzage gelegen. U kon van 24 mei tot en met 4 juli 2012 reageren. Hierop zijn in totaal 52 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen van de rijksstructuurvisie of het plan-MER. Wel is er een aanvulling op het plan-MER gemaakt, mede naar aanleiding van een tussentijds advies van de Commissie voor de m.e.r.

Bestuursakkoord

De rijksstructuurvisie is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in afstemming met het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland. Op 12 november 2012 tekenden deze partijen een bestuursakkoord inzake uitvoering van de A4 Passage en Poorten & Inprikkers (12 november 2012, pdf). Daarin staan afspraken over de planuitwerking van het maatregelenpakket A4 Passage en Poorten & Inprikkers.

Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers gepubliceerd. Dit besluit is 21 november 2012 gepubliceerd in de Staatscourant. Tegen de publicatie van de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers staat geen mogelijkheid tot beroep open.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu