1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A4 Haaglanden-N14
 6. Voornemen een project-MER te starten

A4 Haaglanden-N14Voornemen een project-MER te starten

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp)tracébesluit A4 Haaglanden-N14 van 7 juni tot en met 4 juli 2018.

In deze planuitwerking worden de volgende maatregelen uit de Rijksstructuurvisie uitgewerkt.

 1. De A4 Passage. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor doorgaand en in- en uitvoegend verkeer. De weg begint na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan en zal grotendeels bestaan uit meerdere parallel lopende rijbanen. Er komen in het midden twee rijbanen met ieder twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer. Aan weerzijde komen meerstrooks parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal te kunnen faciliteren. 
 2. De A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn wordt uitgebreid met een extra rijstrook.
 3. Knooppunt Ypenburg wordt uitgebreid en krijgt dubbelstrooks weefvakken (een combinatie van in- en uitvoegstroken) van en naar de aansluiting Delft Noord aan de A13.
 4. Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van Steelaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan) waarbij de gemeentelijke wegen onder de N14 worden geleid.
 5. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-N14 van en naar Leiden.
 6. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-Rijswijk/Plaspoelpolder.
 7. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-A13 en Rotterdamse Baan.
 8. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-Prinses Beatrixlaan.
 9. Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken bij de aansluiting A4-N211.
 10. Capaciteitsuitbreiding met een extra rijstrook aan de middenbermzijde in beide richtingen tussen de aansluiting Den Hoorn-Ketheltunnel (dit is een extra maatregel ten opzichte van de Rijksstructuurvisie).

Bovenstaande maatregelen worden ook inzichtelijk gemaakt in een kaart. (opent in nieuw venster)

Uitbreiding nieuwe rijstroken A4 ten opzichte van de voorkeursbeslissing

Door de verdere groei van de hoeveelheid verkeer ontstaan knelpunten op het traject ten zuiden van de aansluiting Den Hoorn door de overgang van 2x3 naar 2x2 rijstroken:

 • Op de A4 rechts (in de richting Rotterdam) ter hoogte van de rijstrookbeëindiging bij aansluiting Den Hoorn en in iets mindere mate ter hoogte van toerit Delft-zuid.
 • In omgekeerde richting is sprake van een knelpunt bij de rijstrookbeëindiging ter hoogte van aansluiting Delft-zuid.

Uit een uitgevoerde verkeersanalyse blijkt dat een verbreding van de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel een oplossing biedt voor deze knelpunten. Met de verkeersanalyse is aangetoond dat de uitbreiding met nieuwe rijstroken tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel zinvol is. De verbreding hoeft niet over het gehele traject Den Hoorn-Ketheltunnel te gebeuren. Met name in de richting van de Ketheltunnel naar Den Hoorn heeft het traject al (groten)deels drie rijstroken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over deze uitbreiding (opent in nieuw venster).

In het MER worden de verkeerskundige effecten (ook op het onderliggend wegennet) en milieu effecten van deze uitbreiding onderzocht.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

U vindt hier de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) . De wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het project-MER.

 • Notitie reikwijdte en detailniveau

Wilt u het document op papier hebben? Neem contact op met de projectorganisatie A4 Haaglanden-N14 via e-mail: A4-haaglanden-n14@rws.nl of via informatielijn van Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert vier informatiebijeenkomsten waar u met projectteamleden in gesprek kunt gaan over het project A4 Haaglanden-N14.

Datum13 juni 2018
Tijd19:00 uur tot en met 21:00 uur
LocatieDe Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3, 2635 HD Den Hoorn
Datum14 juni 2018
Tijd19:00 uur tot en met 21:00 uur
LocatieHergberg Vlietzicht, Jaagpad 7, 2299 AB, Rijswijk
Datum20 juni 2018
Tijd19:00 uur tot en met 21:00 uur
LocatieFletcher Hotel, Weigelia 22, 2262 AB Leidschendam
Datum21 juni 2018
Tijd19:00 uur tot en met 21:00 uur
LocatieKerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

U kunt tussen 19:00 uur en 21:00 uur op elk moment binnenlopen. Op de vier informatiebijeenkomsten zijn er deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Wat gebeurt er daarna?

In het kader van de milieueffectrapportage-procedure is de eerst volgende stap het vragen om advies over de reikwijdte en het detailniveau van de project-MER aan de zogenoemde wettelijke adviseurs en de betrokken bestuursorganen. Daarnaast staat het voor een ieder open een zienswijze in te dienen op het voornemen het project-MER op te stellen.

Vervolgens worden het ontwerptracébesluit en de project-MER opgesteld, ter vaststelling aangeboden aan de minister van IenW en ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen ook hierop een zienswijze naar voren brengen. Heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen een project-MER te starten, dan wordt u door de directie Participatie over het zienswijze proces rondom het ontwerptracébesluit geïnformeerd. Daarna wordt het tracébesluit vastgesteld door de minister van IenW. Voor de termijnen zie de planning op www.a4haaglanden-n14.nl (opent in nieuw venster).

De verbreding hoeft niet over het gehele traject Den Hoorn-Ketheltunnel te gebeuren. Met name in de richting van de Ketheltunnel naar Den Hoorn heeft het traject al (groten)deels drie rijstroken.

Poorten en Inprikkers

In de kennisgeving en notitie reikwijdte en detailniveau worden de woorden poorten en inprikkers gebruikt. Met poorten en inprikkers wordt het volgende bedoeld:

Poorten zijn knooppunten op een doorgaande rijksweg om de stad in en uit te gaan. Inprikkers zijn belangrijke wegen om verschillende bestemmingen in de Den Haag of Haaglanden te kunnen bereiken.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu