1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A6/A7 Knooppunt Joure

A6/A7 Knooppunt Joure

Fase 5 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen het tracébesluit (wijziging 2015).

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit
Fase 4Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015)
Fase 5Afgerond - Tracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015)

Het tracébesluit voorziet een onderdoorgang van de Hollandiastraat onder de nieuwe rijksweg A7. De tracégrenzen wijzigen niet: de onderdoorgang komt op dezelfde plaats als de in het tracébesluit (2013) geplande viaduct. Daarnaast wordt rijksweg A7 in de buurt van de onderdoorgang over een lengte van 500 meter voorzien van geluidsreduceerd (stil) asfalt. Dit is noodzakelijk, omdat er vanwege de onderdoorgang geen taluds (voor het viaduct) meer worden gerealiseerd.

A6/A7 Knooppunt Joure

Tracébesluit

In het tracébesluit uit 2013 was gekozen voor een viaduct. Tijdens de besluitvorming over het tracébesluit (2013) werd door zowel omwonenden als bij het project betrokken partners de voorkeur voor de realisatie van een onderdoorgang bij de Hollandiastraat uitgesproken. De argumenten hiervoor zijn:

  • Een betere landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit
  • Comfortabeler voor langzaam verkeer, met name voor fietsers

Met het nu voorliggende Tracébesluit wordt aan de eerder geuite voorkeur om een onderdoorgang te realiseren alsnog invulling gegeven. Voor het overige blijft het Tracébesluit van november 2013 onverminderd van kracht.  Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van het projectbureau Knooppunt Joure.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met het project Knooppunt Joure: 0513 41 43 75, bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 16:00 uur en woensdag tussen 09:00 en 12:00 uur. U kunt ook een email sturen naar info@Knooppuntjoure.nl. Volg het project ook op twitter via @KnooppuntJoure.

Platform Participatie

Hoofdmenu