1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A6/A7 Knooppunt Joure
  6.   Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
  7. Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (2012)

A6/A7 Knooppunt JoureOntwerptracébesluit en milieueffectrapport (2012)

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincie Fryslân en de gemeente Skasterlân aan verbetering van de bereikbaarheid van de provincie en Joure in het bijzonder.

Het bestaande verkeersplein wordt vervangen door een nieuw knooppunt A6/A7, voorzien van ongelijkvloerse aansluitingen. Joure krijgt een nieuwe aansluiting op het hoofdwegennet. De maatregelen zorgen voor een verkeersveiliger doorstroming op het hoofdwegennet en voorkomt sluipverkeer door de omliggende dorpen.

Tijdens diverse informatiebijeenkomsten is het publiek betrokken geweest bij de planvorming. Op 29 mei 2012 jl. was een inloopmarkt georganiseerd waarin u vragen kon stellen over het voorliggende OTB/MER. Ook was het daar mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Platform Participatie

Hoofdmenu