1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A6/A7 Knooppunt Joure
  6.   Ontwerptracébesluit (wijziging 2015)
  7. Ontwerptracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015)

A6/A7 Knooppunt JoureOntwerptracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015)

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015).

Ontwerptracébesluit (wijziging 2015)

De wijziging van het ontwerptracébesluit heeft uitsluitend betrekking op de realisatie van een onderdoorgang bij de Hollandiastraat. In het tracébesluit uit 2013 was gekozen voor een viaduct.

Tijdens de besluitvorming over het tracébesluit (2013) werd door zowel omwonenden als bij het project betrokken partners de voorkeur voor de realisatie van een onderdoorgang bij de Hollandiastraat met de rijksweg uitgesproken. De argumenten hiervoor zijn:

  • Een betere landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit;
  • Comfortabeler voor langzaam verkeer, met name voor fietsers.

Met het nu voorliggende ontwerptracébesluit wordt aan de eerder geuite voorkeur om een onderdoorgang te realiseren alsnog invulling gegeven. Voor het overige blijft het tracébesluit van november 2013 onverminderd van kracht. Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.

Platform Participatie

Hoofdmenu