1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A6/A7 Knooppunt Joure
  6.   Tracébesluit (wijziging 2015)
  7. Tracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015)

A6/A7 Knooppunt JoureTracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015)

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het tracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015).

Tracébesluit (wijziging 2015)

Op 11 februari 2016 is door de minister van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit A6/A7 Knooppunt Joure (wijziging 2015) vastgesteld. Het tracébesluit (wijziging 2015) voorziet in een onderdoorgang van de Hollandiastraat onder rijksweg A7.

De tracégrenzen wijzigen niet: de onderdoorgang komt op dezelfde plaats als het in het tracébesluit (2013) geplande viaduct. Daarnaast wordt rijksweg A7 in de buurt van de onderdoorgang over een lengte van 500 meter voorzien van geluidsreducerend (‘stil’) asfalt. Dit is noodzakelijk, omdat er vanwege de onderdoorgang geen taluds (voor het viaduct) meer worden gerealiseerd.

In het tracébesluit uit 2013 was gekozen voor een viaduct. Tijdens de besluitvorming over het tracébesluit (2013) werd door zowel omwonenden als bij het project betrokken partners de voorkeur voor de realisatie van een onderdoorgang bij de Hollandiastraat met de rijksweg uitgesproken. De argumenten hiervoor zijn: 

  • Een betere landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit
  • Comfortabeler voor langzaam verkeer, met name voor fietsers

Met het nu voorliggende tracébesluit wordt aan de eerder geuite voorkeur om een onderdoorgang te realiseren alsnog invulling gegeven. Voor het overige blijft het tracébesluit van november 2013 onverminderd van kracht. Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.

Documenten

Het akoestisch onderzoek (hoofdrapport en deelrapport (algemeen) en de oplegnotitie kunt u hier vinden.

Algemeen

Platform Participatie

Hoofdmenu