1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A6/A7 Knooppunt Joure
  6.   Voornemen
  7. Voornemen (2010)

A6/A7 Knooppunt JoureVoornemen (2010)

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincie Fryslân en de gemeente Skasterlân aan verbetering van de bereikbaarheid van de provincie en Joure in het bijzonder.

Het probleem

De rotonde bij Joure is een kwetsbare schakel voor doorgaande verbindingen tussen Noord-Nederland en de Randstad en voor regionale en lokale wegen. Er staan regelmatig files, vooral in de spits. Het knooppunt is gelijkvloers, diverse kruisende verkeersstromen beperken daardoor de doorstroming.

De problemen op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming zijn het gevolg van de beperkte capaciteit van de rotonde in combinatie met de wijze waarop het wegennet is aangesloten op deze rotonde.

Ook is verkeersveiligheid op dit knooppunt een punt van zorg. Daarnaast ondervinden de omliggende dorpen veel hinder van sluipverkeer met bijbehorende verkeersonveiligheid.

De oplossing

Om een vlotte en veilige doorstroming op het knooppunt te realiseren en het sluipverkeer op het onderliggende wegennet terug te dringen, zijn drie oplossingsrichtingen verkend. Een beoordeling van de verschillende alternatieven heeft geleid tot de keuze voor een doorgaande verbinding A6/A7 Lemmer – Joure – Heerenveen met haaks daarop de A7 Bolsward – Sneek, verbonden via ongelijkvloerse kruisingen.

Er komt in plaats van de huidige rotonde een aansluiting met op- en afritten naar Joure. Dit is het bestuurlijk voorkeursalternatief (zie kaartje). Het project A6/A7 Knooppunt Joure is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Skarsterlân.

Platform Participatie

Hoofdmenu