1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen

A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen

Fase 7 van het project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit wijziging 2017.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op voornemen tot het opstellen van een project-MER
Fase 2Afgerond - zienswijze indienen op wijziging projectgrens
Fase 3Afgerond - zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 4Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit
Fase 5Afgerond - Beroep instellen tegen wijzigingstracébesluit 2016
Fase 6Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2017    
Fase 7
Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit wijziging 2017

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de zuidelijke ringweg Groningen ombouwen. Zo komen er nieuwe aansluitingen, extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen, met een betere en veiligere doorstroming van het verkeer als gevolg. Daarnaast zorgen deze aanpassingen voor een goede, toekomstvaste bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners van de regio Groningen.

A7/N7 zuidelijke ringweg bij Groningen

Tracébesluit wijziging 2017

Het tracébesluit wijziging 2017 is nodig om enkele extra wensen mogelijk te maken. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het aanpassen van het Julianaplein door twee onderdoorgangen te realiseren en groene taluds toe te passen.
  • De aansluiting N7 op de Europaweg ter hoogte van het Europaplein volledig te maken door een afrit toe te voegen vanuit oostelijke richting en een toerit in oostelijke richting.
  • Het verbreden van de middenberm oostelijk van het Europaplein.

Verder zijn er kleinere maatregelen. De wijzigingen zijn gedetailleerd beschreven in het tracébesluit wijziging 2017.

Planning

WanneerWat
14 september tot en met 25 oktober 2017Beroep indienen op het tracébesluit wijziging 2017

Meer informatie?

Vragen over de participatieprocedure? Bel dan met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Aanpak Ring Zuid (let op: link opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu