1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018
 6. Concept-kabinetsbesluit

Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018Concept-kabinetsbesluit

Het project bevindt zich in de fase concept-kabinetsbesluit. U kunt een zienswijze indienen op het concept-kabinetsbesluit van 27 maart tot en met 7 mei 2018.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op het volgende punt:

 • Acht u het totale maatregelenpakket voldoende om op kortst mogelijke termijn de grenswaarden te bereiken?

Deze zienswijzeprocedure is niet bedoeld voor de beoordeling van de afzonderlijke maatregelen die in het pakket zijn opgenomen. Deze maatregelen doorlopen de separate besluitvormingsprocedures, inclusief inspraakmogelijkheid.

Inzage

De papieren documenten liggen van 27 maart tot en met 7 mei 2018 ook ter inzage op de volgende locatie:

InstantieLocatiePlaats
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak)
Rijnstraat 8
Den Haag

Indien u hiervan gebruik van wilt maken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 - 456 8999.

Wat gebeurt er daarna?

 • De voorgestelde maatregelen in het “concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018” worden de komende maanden verder geconcretiseerd en doorgerekend in overleg met betrokken overheden.
 • Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen gelezen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze wordt betrokken bij het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018. 
 • Het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 en de Nota van antwoord worden aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.
 • Na behandeling van de stukken door de Eerste en Tweede Kamer zal het Kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat worden vastgesteld en inwerking treden.
Platform Participatie

Hoofdmenu