1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018
  6. Concept-kabinetsbesluit

Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018Concept-kabinetsbesluit

De fase concept-kabinetsbesluit is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het TNO rapport.

Na de sluiting van de zienswijzenprocedure van het concept-kabinetbesluit is het TNO rapport “Inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten” beschikbaar gekomen. Omdat dit rapport een belangrijke aanvullende onderbouwing bevat voor het maatregelenpakket dat in de Aanpassing NSL 2018 zal worden opgenomen, is het alsnog openbaar gemaakt.

Eén ieder die gedurende de zienswijzeprocedure een zienswijze over het concept-kabinetsbesluit heeft ingediend, is in de periode van 6 juni tot en met 19 juni 2018 in de gelegenheid gesteld de eerder ingediende zienswijze aan te vullen met een zienswijze op het TNO rapport.

Wat gebeurd er daarna?

  • De voorgestelde maatregelen in het “concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018” worden de komende maanden verder geconcretiseerd en doorgerekend in overleg met betrokken overheden.
  • Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen gelezen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze wordt betrokken bij het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018. 
  • Het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 en de Nota van antwoord worden aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.
  • Na behandeling van de stukken door de Eerste en Tweede Kamer zal het Kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat worden vastgesteld en inwerking treden.
Platform Participatie

Hoofdmenu