1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: aanpassing Regeling basisnet

Internetconsultatie: aanpassing Regeling basisnet

U kunt niet meer reageren op de aanpassing Regeling basisnet. Dit kon tot en met 8 september 2016.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Regeling basisnet aan. In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Regeling basisnet is geen rekening gehouden met wegen met parallelrijbanen voor lokaal verkeer. Daardoor ondervinden gemeenten die willen bouwen binnen een strook van 30 meter langs dergelijke parallelrijbaan, ruimtelijke beperkingen en moeten eigenaren van nieuwe gebouwen in die strook extra kosten maken voor het treffen van brandwerende veiligheidsvoorzieningen.

Het doel is het opheffen van de ruimtelijke beperkingen voor het ruimtelijk gebruik van de strook van 30 meter langs wegen waarop doorgaande verkeersstromen op de hoofdrijbaan (zullen) worden gescheiden van lokale verkeersstromen op de parallelrijbaan, alsmede van de verplichting om extra brandwerende voorzieningen aan te brengen aan nieuwe gebouwen in deze strook. De ruimtelijke beperkingen en de extra kosten voor brandwerende veiligheidsvoorzieningen worden, gezien de zeer geringe kans op een ongeluk met brandbare vloeistoffen op een parallelrijbaan voor lokaal verkeer, disproportioneel gezien.

Basisnet

Reageren

U kunt niet meer reageren op de aanpassing Regeling basisnet. Dit kon tot en met 8 september 2016. Meer informatie vind u via het platform www.internetconsultatie.nl (let op: link opent in nieuw venster). Hier kunt u ook de ontwerpwijziging bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu