1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Actualisatie Mariene Strategie deel 1
  6.   ontwerp
  7. Documenten

Actualisatie Mariene Strategie deel 1Documenten

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina.

Belangrijke mededeling

Er is in het hoofddocument ‘ontwerp Mariene Strategie’ – deel 1 op pagina 44 tabel 19 en in de factsheet ‘PAKs in biota (D8C1)’ op pagina 6 abusievelijk een verkeerde tabel opgenomen. De versies van het hoofddocument ontwerp Mariene Strategie – deel 1 en factsheet PAKS in biota (D8C1) met de juiste tabellen zijn vanaf 19 maart 2018 op deze website gepubliceerd.

Ook zijn de locaties waar de documenten van de Actualisatie Mariene Strategie deel 1 ter inzage liggen geïnformeerd over deze tabellen en zijn ze gevraagd om de nieuwe pagina in het document ‘ontwerp Mariene Strategie’ in te voegen en de nieuwe ‘factsheet PAKs in Biota (D8C1)’ ter inzage te leggen. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u bellen met directie Participatie op 070-0456 8999.

Algemeen

Factsheets behorende bij het hoofddocument

Platform Participatie

Hoofdmenu