1. Home
  2. Zienswijze indienen

Actualisatie Mariene Strategie deel 1Zienswijze indienen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp van 2 maart tot en met 12 april 2018.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie
  • O.v.v. actualisatie Mariene Strategie deel 1
  • Postbus 30316
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999.

Meer informatie

Platform Participatie

Hoofdmenu