1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Afsluitdijk

Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt beroep aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 van 26 juni tot en met 6 augustus 2018.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerprijksinpassingsplan, milieueffectrapport en overige ontwerpbesluiten
Fase 3Afgerond - Beroep aantekenen tegen vaststelling rijksinpassingsplan
Fase 4Afgerond - zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Nb-wetvergunning
Fase 5Afgerond - Beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning
Fase 6Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan - aanvulling 2017
Fase 7Beroep aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan

De Afsluitdijk wordt de komende jaren ingrijpend aangepast: de dijk wordt versterkt en bij de spuisluizen van Den Oever komen grote pompen. Die pompen vragen veel energie. Rijkswaterstaat wil die energie duurzaam opwekken. De Afsluitdijk is dan energieneutraal.

Afsluitdijk

Rijksinpassingsplan

Rijkswaterstaat wil de voor de Afsluitdijk benodigde energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn hiervoor het meest geschikt. Om deze ruimtelijk in te passen is het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 opgesteld. In dit Rijksinpassingsplan wordt ook het vergroten van de doorvaartbreedte van de keersluis Kornwerderzand mogelijk gemaakt en komt er meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen.

Planning

WanneerWat
Medio 2018
Vaststelling rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017
Medio 2018
Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen vastgesteld rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat of op www.deafsluitdijk.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu