1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Afsluitdijk
  6.   Ontwerprijksinpassingsplan aanpassing 2017
  7. Ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk aanpassing 2017

AfsluitdijkOntwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk aanpassing 2017

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017 van 9 november tot en met 20 december 2017.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren ingrijpend aangepast: de dijk wordt versterkt en bij de spuisluizen van Den Oever komen grote pompen. Die pompen vragen veel energie. Rijkswaterstaat wil die energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn daarvoor het meest geschikt. 

Rijkswaterstaat is een plantraject gestart om de daarvoor benodigde ruimte vast te leggen. Dat gebeurt in het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017. In de aanvulling worden ook twee wijzigingen van het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk (2016) vastgelegd. Het gaat om de:

  • doorvaartbreedte van de keersluis bij Kornwerderzand
  • toegestane oppervlakte voor pompgebouwen bij Den Oever

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Relevante documenten

Inloopbijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert een inloopbijeenkomst waar u meer informatie kunt krijgen over het ontwerp-rijksinpassingsplan en de bijbehorende documenten. Projectteamleden zijn hier aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum:
Woensdag 29 november 2017
Tijd:
Van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie:
Informatiecentrum De Nieuwe Afsluitdijk, Sluisweg Kornwerderzand
Wel of niet aanmelden?Aanmelden is niet nodig

Inzage

De papieren documenten liggen van 9 november tot en met 20 december 2017 ook ter inzage op de volgende locaties:

Instantie
Locatie
Plaats
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Zuiderwagenplein 2
Lelystad
Provinciehuis Noord-Holland
Kleine Houtweg 18
Haarlem
Provinciehuis Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Platform Participatie

Hoofdmenu