1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Afsluitdijk
 6.   Rijksinpassingsplan 2018
 7. Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017

AfsluitdijkRijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017

U kunt beroep aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 van 26 juni tot en met 6 augustus 2018.

In het rijksinpassingsplan is het volgende vastgesteld:

 • Zonnevelden bij de verkeersknopen Den Oever en Zurich en bij het voormalige werkeiland Breezanddijk;
 • Grotere doorvaartbreedte keersluis Kornwerderzand (53 m);
 • Meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen in Den Oever;

wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-rijkinpassingsplan’

Van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2017 lag het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 ter inzage. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen.

Bij de vaststelling van het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 • De bosschages in de verkeersknoop Den Oever en het westelijk gelegen wegtalud van de A7 zijn buiten het plangebied komen te vallen. Deze locaties wordt niet gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. 
 • De ruimte voor een drijvende opstelling met zonnepanelen bij Breezanddijk is van 30 hectare ingeperkt tot een omvang van een hectare.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. 
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroep moet bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit rijksinpassingsplan
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State. (link opent in nieuw venster)

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-rijksinpassingsplan in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit rijksinpassingsplan
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld, het griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 170,-
 2. Voor rechtspersonen: € 338,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van 26 juni tot en met 6 augustus 2018 ter inzage op de volgende locaties:

Rijkswaterstaat Midden-NederlandZuiderwagenplein 2Lelystad
Provinciehuis Noord–HollandKleine Houtweg 18Haarlem
Provinciehuis FryslânTweebaksmarkt 52Leeuwarden

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu