1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op voornemen tot opstellen milieueffectrapport
Fase 2Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit
Fase 3Beroep aanteken tegen tracébesluit

In 2016 telt Amsterdam Centraal zo’n 180.000 reizigers per dag. Dit aantal reizigers groeit naar verwachting de komende jaren fors. Ook wordt een groei in het vervoer van goederen verwacht. Deze groei is aanleiding om het spoorwegennet voor te bereiden op de toekomst. Om deze reizigers en goederen goed en veilig te kunnen vervoeren, moeten meer treinen kunnen rijden. PHS Amsterdam Centraal wil dit realiseren door de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van het spoor de komende jaren te vergroten.

Bovenaanzicht Amsterdam CS

Voornemen

De groei van het personen- en goederenvervoer per spoor rond Amsterdam moet opgevangen worden. Door het nemen van een aantal fysieke maatregelen wordt het mogelijk om meer goederen- en reizigerstreinen per uur en sneller te laten rijden. Deze treinen rijden daarbij ook met een grotere betrouwbaarheid. Op en rond Amsterdam Centraal worden diverse fysieke maatregelen voorzien:

 • verbreden en verlengen van perrons;
 • weghalen van middensporen;
 • aanpassen van trappen, roltrappen en liften;
 • aanpassen van de Oosttunnel;
 • vernieuwing van Westtunnel;
 • realiseren van een vrije kruising ter hoogte van de Dijksgracht;
 • aanpassing ligging van de sporen, wissels en de seinen.

Planning

WanneerWat
Medio 2019Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Begin 2020Beroep aantekenen tegen tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op website van ProRail (opent in nieuw venster) of op http://www.prorail.nl/contact (opent in nieuw venster). Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met ProRail afdeling Publiekscontacten, telefoon 0800 – 776 7245.

Platform Participatie

Hoofdmenu