1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
 6. Voornemen

Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)Voornemen

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen.

Probleemaanpak

De groei van het personen- en goederenvervoer per spoor rond Amsterdam moet opgevangen worden. Door het nemen van een aantal fysieke maatregelen wordt het mogelijk om meer goederen- en reizigerstreinen per uur en sneller te laten rijden. Deze treinen rijden daarbij ook met een grotere betrouwbaarheid. Op en rond Amsterdam Centraal worden diverse fysieke maatregelen voorzien:

 • verbreden en verlengen van perrons;
 • weghalen van middensporen;
 • aanpassen van trappen, roltrappen en liften;
 • aanpassen van de Oosttunnel;
 • vernieuwing van Westtunnel;
 • realiseren van een vrije kruising ter hoogte van de Dijksgracht;
 • aanpassing ligging van de sporen, wissels en de seinen.

Milieueffectrapport

Voor PHS Amsterdam Centraal wordt een milieueffectrapport opgesteld. Hierin worden de milieueffecten van maatregelen beschreven en de manieren om deze effecten zoveel mogelijk te beperken of te compenseren. U kunt uw zienswijze op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen geven, zodat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uw zienswijzen mee kan nemen bij het opstellen van het milieueffectrapport. Mede op basis van het milieueffectrapport wordt een ontwerptracébesluit opgesteld, met daarin een voorkeursalternatief. Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport zijn naar verwachting in 2018 gereed.

Achtergrondinformatie

PHS Amsterdam Centraal is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Met dit programma heeft het Kabinet de ambitie uitgesproken om op de drukste trajecten in de brede Randstad, waaronder vanuit Amsterdam, meer treinen te rijden.

Vaststellen

De besluitvorming over de spooraanpassingen vindt plaats op basis van de Tracéwet. Het eerste formele besluit daartoe is het ontwerptracébesluit dat medio 2019 wordt verwacht.

> relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu