1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
  6. Tracébesluit

A15/A20 BlankenburgverbindingTracébesluit

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Het tracébesluit voorziet in de aanleg van een nieuwe autosnelweg (A24) met:

  • 2x3 rijstroken
  • een landtunnel
  • een watertunnel
  • een verdiepte aansluiting op de A20
  • een hoge aansluiting op de A15.

Daarnaast wordt de A20 tussen de aansluiting op de Blankenburgverbinding en het knooppunt Kethelplein verbreed.

In het najaar van 2015 heeft het ontwerptracébesluit Blankenburgverbinding ter inzage gelegen. Betrokken overheden, omwonenden en anderen konden daarop hun zienswijze indienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit is een aantal optimalisaties doorgevoerd, waaronder het iets opschuiven van de verbindingsweg A15-Oost – A24 in het knooppunt A15. In de toelichting bij het tracébesluit vindt u een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en optimalisaties.

Platform Participatie

Hoofdmenu