1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
  6.   Ontwerp-Rijksstructuurvisie
  7. Ontwerprijksstructuurvisie

A15/A20 BlankenburgverbindingOntwerprijksstructuurvisie

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 3 april tot en met 14 mei 2013 lag de ontwerp-Rijksstructuurvisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding' ter inzage, evenals de twee plan-milieueffectrapporten.

Mogelijke tracés

Voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding zijn 2 mogelijke tracés onderzocht:

  • Oranjetracé, ter hoogte van de Maeslantkering 
  • Blankenburgtracé, ten westen van Vlaardingen en ten oosten van Rozenburg  

De minister heeft een voorkeur uitgesproken voor het Blankenburgtracé, variant Krabbeplas-West. De minister sprak deze voorkeur uit op basis van onderzoeken, het advies van de regionale bestuurders en gesprekken met verschillende partijen in de regio, zoals omwonenden, belangenorganisaties en lokale overheden.

> Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu