1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
  6. Voornemen milieueffectrapport

A15/A20 BlankenburgverbindingVoornemen milieueffectrapport

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakte in april 2014 het voornemen bekend om een milieueffectrapport te laten uitwerken voor de voorkeursvariant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West.

Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het ontwerpracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (Project-MER).

De aanleg van de Blankenburgverbinding draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en Greenport Westland is belangrijk voor het verbeteren van de economische positie van Nederland.

Ter inzage ontwerptracébesluit

Naar verwachting wordt in 2015 het ontwerptracebesluit ter inzage gelegd. Tegen die tijd is het mogelijk hier een zienswijze op in te dienen. Mede op basis van de ingediende zienswijzen wordt het tracébesluit vastgesteld, naar verwachting eind 2015.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu