1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A15/A20 Blankenburgverbinding
 6. Voornemen Rijksstructuurvisie

A15/A20 BlankenburgverbindingVoornemen Rijksstructuurvisie

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

In januari 2011 maakte de minister van Infrastructuur en Milieu bekend dat zij het voornemen had een rijksstructuurvisie op te laten stellen over de bereikbaarheid van de regio Rotterdam.

Bereikbaarheid regio Rotterdam

In deze Rijksstructuurvisie staat onder andere:

 • Uit een eerdere verkenning bleek dat er na 2020 grote bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam blijven bestaan
 • De aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding vormt een zeer belangrijke stap bij het oplossen van deze problematiek, zo bleek uit deze verkenning
 • Een beschrijving van de problemen over de bereikbaarheid van de regio. Mogelijke manieren om de bereikbaarheidsproblemen aan te pakken
 • De voorkeursbeslissing voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Duidelijkheid over de bekostiging

Nieuwe westelijke oeververbinding als eerste stap

Deze oeververbinding kent vier doelstellingen: 

 • Oplossen van het (toekomstige) capaciteitsprobleem van de Beneluxtunnel
 • Oplossen van het probleem van de kwetsbare ontsluiting van het Havenindustrieel Complex
 • Verbeteren van de ontsluiting van de Greenport Westland
 • Verbeteren van de doorstroming op de A4 zodat de A4 corridor zich kan ontwikkelen tot bereikbaarheidsas van de Zuidvleugel

Documenten Voornemen Rijksstructuurvisie

Platform Participatie

Hoofdmenu