1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Corridor Amsterdam-Hoorn
  6. Corridor Amsterdam - Hoorn

Corridor Amsterdam-HoornCorridor Amsterdam - Hoorn

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen opstellen structuurvisie en milieueffectrapport
Fase 2Zienswijze indienen op ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport

Uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors zal toenemen. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in 2015 besloten de verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn te starten: een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam (de corridor) moeten verbeteren. De verkenning is de eerste fase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het ministerie voert deze MIRT-verkenning uit in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden. 

Coentunnels

36 zienswijzen op het voornemen corridor Amsterdam-Hoorn

Van 16 mei tot en met 26 juni 2017 zijn 36 zienswijzen ingediend op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen (organisaties, belangenvereniging etc) ingediend. In totaal hebben 54 personen en organisaties hun naam onder een van de zienswijzen gezet.

Voor meer informatie over het project en de nota van antwoord zie ook de website van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. (opent in nieuw venster)

Voornemen structuurvisie en milieueffectrapport

De samenwerkende partijen hebben verschillende kansrijke maatregelen opgesteld voor een betere bereikbaarheid na 2020. Combinaties van deze maatregelen worden in de zomer van 2017 verder beoordeeld en getoetst. Uiteindelijk zal één combinatie van maatregelen verder worden uitgewerkt in een (ontwerp)structuurvisie. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport (planMER) onderzocht.

Planning

WanneerWat
Najaar 2018Opstellen ontwerpstructuurvisie en milieueffecrapport
Februari 2019
Zienswijze indienen op ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport
Medio 2019
Definitieve structuurvisie

Meer informatie

Met vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. 

Meer informatie over de MIRT-verkenning en de onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd, vindt u op www.corridoramsterdamhoorn.nl (link opent in nieuw scherm). 

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu