1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Militaire luchthaven De Kooy

Militaire luchthaven De Kooy

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport luchthaven De Kooy
Fase 2Afgerond - zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport

Het luchthavenbesluit De Kooy regelt het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer. Het betreft tevens de invloed van de aanwezigheid van de luchthaven en van het vliegverkeer op de omgeving. Hiervoor is een milieueffectrapport opgesteld waarin de milieueffecten staan beschreven.

Militaire luchthaven de Kooy

Zienswijzen

Van vrijdag 22 december 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 zijn 7 zienswijzen ingediend op het ontwerpluchthavenbesluit en MER Militaire luchthaven De Kooy. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 13 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport

Het luchthavenbesluit De Kooy legt de ligging van de luchthaven en de consequenties van de luchthaven voor de omgeving vast. Dit gebeurt door het vaststellen van het luchthavengebied en het beperkingengebied. In het beperkingengebied gelden beperkingen voor het gebruik van de grond om reden van geluidsoverlast en vanwege de vliegveiligheid (obstakels en vogelaantrekkende activiteiten). Ook bevat het besluit de openstellingstijden van de luchthaven.

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van de voorgenomen activiteit van het militair luchtverkeer en het burgerluchtverkeer. De belangrijkste wijziging bestaat uit de vervanging van de Lynx helikopter door de NH-90 helikopter.

Planning

WanneerWat
Juni 2018Vaststellen luchthavenbesluit Militaire luchthaven De Kooy
Juni 2018Bekendmaken luchthavenbesluit en nota van antwoord

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer inhoudelijke informatie over de militaire luchthaven de Kooy vindt u op de website van het ministerie van Defensie (let op: link opent in nieuw venster). 

Platform Participatie

Hoofdmenu