1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Militaire luchthaven De Kooy
  6.   Concept notitie reikwijdte en detailniveu milieueffectrapport
  7. Concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport

Militaire luchthaven De KooyConcept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 3 november tot en met 28 november 2014 lag de concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport ter inzage en kon hier zienswijze op worden ingediend.

Deze fase is afgesloten met het uitbrengen van de reactienota hoe is omgegaan met de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het voornemen een milieueffectrapport ten behoeve van een luchthavenbesluit voor de luchthaven De Kooy op te stellen.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu