1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Spoor: doorstroomstation Utrecht

Spoor: doorstroomstation Utrecht

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil de sporen rondom station Utrecht vernieuwen en ombouwen. Deze ombouw heeft als doel de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal te vergroten en geschikt te maken voor een hoogfrequente dienstregeling, oftewel meer treinen. Het project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Visualisatie doorstroomstation Utrecht

Tracébesluit

In het tracébesluit doorstroomstation Utrecht zijn infrastructurele voorzieningen en maatregelen vastgesteld:

 • Twee extra perronsporen 20 en 21 aan weerszijden van perron 8 van station Utrecht Centraal
 • Realisatie van een achtste spoor tussen station Utrecht Centraal en station Utrecht Vaartsche Rijn
 • Realisatie van een keerspoor tussen de sporen 20 en 21
 • Aanleg, verleggen en verwijderen van diverse sporen en wissels
 • Maatregelen ter voorkoming van mogelijke negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving. 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De komende jaren neemt het aantal reizigers en het goederenvervoer over het spoor toe. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer moet deze verwachte groei in goede banen leiden en de kwaliteit op het spoor verbeteren. De doelstellingen van dit programma zijn:

 • Betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor vergroten
 • Capaciteit van het spoor beter benutten
 • Uitbreiden van de spoorcapaciteit
 • Uitbreiden van stations
 • Het aanpassen van sporen, treinen en wissels voor meer efficiëntie en kwaliteit
 • Het aanpassen van perrons voor langere treinen
 • Maatregelen tegen geluidsoverlast en trillingen
 • Meer fietsenstallingen

> Lees meer over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (let op: link opent in nieuw venster)

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.
Voor meer informatie over de inhoud van het project kunt u terecht op de website van het project.
Voor vragen over de inhoud van het tracébesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 - 7767245 of u het contactformulier op de website invullen. Of kijk op www.prorail.nl/utrecht. (Let op: links openen in nieuw venster).


Platform Participatie

Hoofdmenu