1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Duitse Bundesverkehrswegeplan 2030

Duitse Bundesverkehrswegeplan 2030

Dit project is afgerond.

Fase 1Afgerond: Zienswijze indienen op op het Bundesverkehrswegeplan en het plan milieueffectrapport

Het Duitse ministerie voor Verkeer en digitale Infrastructuur stelt een Bundesverkehrswegeplan tot 2030 en bijbehorend milieueffectrapport op. Dit plan is de basis voor het onderhoud, de ontwikkeling en de uitbreiding van de verkeersinfrastructuur in Duitsland tot 2030.

Duitse Bundesverkehrswegeplan 2030

Bundesverkehrswegeplan

Het plan is om een kaderprogramma en planningsinstrument op te stellen, waarin een lijst met potentiële projecten is opgenomen. De afzonderlijke projecten worden later apart in verdere stappen door Duitsland wettelijk gelegitimeerd, gepland, goedgekeurd en gefinancierd.

Op een later moment doorloopt ieder project voor de start van de aanleg een zelfstandige planningsprocedure met een daaraan gekoppelde milieueffect procedure. In deze zelfstandige procedure wordt de concrete planning van het project nader getoetst en goedgekeurd. Daarbij mag eenieder zijn zienswijze geven over het concrete project.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Bundesverkehrswegeplan 2030 kunt terecht op de website van het Duitse ministerie voor Verkeer en digitale Infrastructuur op www.bmvi.de (let op: link opent in nieuw scherm).

Platform Participatie

Hoofdmenu