1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden
 6. Vaststellen notitie reikwijdte en detailniveau

Extra sneltrein Groningen-LeeuwardenVaststellen notitie reikwijdte en detailniveau

Deze fase is afgerond op 18 juni 2013. U kunt geen zienswijze meer indienen op de vaststelling van de notitie reikwijdte en detailniveau.

De capaciteit van het spoor op het traject Groningen-Leeuwarden moet worden uitgebreid. In de notitie reikwijdte en detailniveau staan verder het onderzoeksprogramma, de referentiesituatie en het plangebied/studiegebied weergegeven.

De belangrijkste maatregelen om de capaciteit uit te breiden zijn:

 • Spoorverdubbeling;
 • Aanpassing van overwegen en omliggende weginfrastructuur;
 • Uitbreiding van perrons;
 • Aanleg van een keervoorziening;
 • Verwijdering van een station en enkele (particuliere) overwegen;
 • Vervanging van twee overwegen door onderdoorgangen voor alle verkeerstypen;
 • Reductie van het aantal opstelsporen;
 • Maatregelen om snelheidsverhoging tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 130 km/u en om tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u mogelijk te maken.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu