1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Kanaal Gent - Terneuzen: bouw nieuwe sluis

Kanaal Gent - Terneuzen: bouw nieuwe sluis

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit

Nederland en Vlaanderen willen een nieuwe sluis bij het sluizencomplex van Terneuzen bouwen. Deze sluis is van groot economisch belang. Een nieuwe sluis zorgt voor een vlottere doorstroming van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Het verbetert de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen voor grote zeeschepen. Ook biedt het een economische impuls voor zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.

Terneuzen

Tracébesluit

In het tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen staat een gedetailleerde uitwerking van de door de minister gekozen ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen. Voordat de aanleg van de Nieuwe Sluis kan beginnen, wordt de tracéwetprocedure doorlopen. Deze procedure is te vergelijken met de Vlaamse procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Planning

WanneerWat
Eind 2016Verwachte uitspraak Raad van State

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon +31 (0)70 456 8999. Op www.nieuwesluisterneuzen.eu staat alle actuele informatie over het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Voor vragen kunt u u bellen naar +31 (0)164 212 800 of +31 (0) 88 246 18 39 of mailen naar nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu.

Platform Participatie

Hoofdmenu