1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Goederenroute Oost-Nederland - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Goederenroute Oost-Nederland - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt niet meer reageren op de aanvulling milieueffectrapport eerste fase.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Reageren op milieueffectrapport 1ste fase
Fase 3Afgerond – Reageren op aanvulling milieueffectrapport 1ste fase
Fase 4Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 5Beroep aanteken tegen tracébesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil de doorstroming van het goederenvervoer over het spoor bevorderen. Op de bestaande spoorlijnen door Oost-Nederland moeten daarom meer goederentreinen gaan rijden. Daarvoor moet het spoor worden aangepast en toekomstbestendig gemaakt.

Goederentrein

Uitwerking Goederenroute Oost-Nederland opgeschort

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakte in juni 2014 bekend te kiezen voor de routevariant “Kopmaken te Deventer” tussen Zutphen en Hengelo. Deze route wordt later (2020) uitgewerkt.

Ook besloot de staatssecretaris om de tweede fase van het milieueffectrapportage-onderzoek (MER-onderzoek) en de verdere uitwerking van het plan op te schorten tot minimaal 2020. 

> Lees meer over het MER-onderzoek

Planning

WanneerWat
na 2020Vaststellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport eerste en tweede fase
na 2020Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
na 2020Vaststellen tracébesluit
na 2020beroep aantekenen tegen tracébesluit

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Het vaststellen van de Goederenroute Oost-Nederland is onderdeel van het programma Hoogfrequent Spoorvervoer. De komende jaren neemt het aantal reizigers en het goederenvervoer over het spoor toe. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer moet deze verwachte groei in goede banen leiden en de kwaliteit op het spoor verbeteren. De doelstellingen van dit programma zijn:

 • Betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor vergroten
 • Capaciteit van het spoor beter benutten
 • Uitbreiden van de spoorcapaciteit
 • Uitbreiden van stations
 • Het aanpassen van sporen, treinen en wissels voor meer efficiëntie en kwaliteit
 • Het aanpassen van perrons voor langere treinen
 • Maatregelen tegen geluidsoverlast en trillingen
 • Meer fietsenstallingen

> Lees meer over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (let op: link opent in nieuw venster)

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 9602.

Inhoudelijke informatie over de Goederenroute Oost-Nederland vindt u op de website van Prorail (let op: link opent in nieuw venster). 

Platform Participatie

Hoofdmenu