1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. IC: Implementatieverslag Verdrag van Aarhus

IC: Implementatieverslag Verdrag van Aarhus

U kunt niet meer reageren op de het implemtatieverslag Verdrag van Aarhus.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een update van het nationaal implementatierapport over het Verdrag van Aarhus voor. Dit rapport geeft weer hoe de diverse verdragsartikelen in nationale regelgeving zijn omgezet. Ook wordt praktische informatie over de uitvoering gegeven. Het conceptrapport wordt hierbij ter publieke consultatie aangeboden .

Financiën

Doel van de regeling

Het Verdrag van Aarhus is in 1998 gesloten in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Zowel de Lidstaten als de Europese Unie zijn partij. Het verdrag betreft burgerrechten op het terrein van milieu en kent drie pijlers:

  1. Toegang tot milieu-informatie, 
  2. Inspraak in de besluitvorming,
  3. Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.

In het kader van het Verdrag van Aarhus zijn de verdragspartijen verplicht om per verslagperiode een nationaal implementatierapport in te dienen. Het rapport dient aan te geven hoe de diverse verdragsartikelen in de nationale regelgeving zijn omgezet. Ook kan praktische informatie over de uitvoering verschaft worden.

Doelgroepen die worden geraakt

Doelgroepen die een belang kunnen hebben, zijn:

  • Milieu- en natuurorganisaties;
  • Landschaps-beheerorganisaties;
  • Advocaten werkzaam op het gebied van milieu- en natuurrecht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regeling? Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu