1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Internetconsultatie: Wet kadaster BES-eilanden

Internetconsultatie: Wet kadaster BES-eilanden

U kunt niet meer reageren op het wetvoorstel voor de Wet kadaster BES-eilanden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een wetsvoorstel voor waarmee de verantwoordelijkheid voor de kadasters op de BES-eilanden van het eilandbestuur naar de Dienst voor het kadaster en de openbare registers verschuift. Deze verschuiving van de kadasterfunctie van de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius naar de Dienst het kadaster en de openbare registers is eerder door de Rijksvertegenwoordiger geadviseerd.

Vlag Bonaire

Doel van het voorstel

Het voorstel houdt in dat de kadasters op de eilanden onder verantwoordelijkheid van de Dienst voor het kadaster en de openbare lichamen worden gebracht. De gevolgen hiervan zijn dat:

 • het opgaan van de kadasters in de Dienst tot een meer uniforme werkwijze en registratie leidt, wat voor alle betrokkenen op de eilanden (zoals eigenaren, notarissen, makelaars, banken, projectontwikkelaars en overheidsdiensten) meer duidelijkheid geeft;
 • er een verbetering optreedt van de rechtszekerheid, wat de overdracht van onroerend goed faciliteert en een stimulans geeft aan de vastgoedmarkt met een bijbehorende economische ontwikkeling;
 • de kadasterfunctie in heel Nederland door één professionele organisatie wordt uitgevoerd;
 • de minister van Infrastructuur en Milieu eindverantwoordelijk wordt voor de kadasterfunctie op het hele Nederlandse grondgebied; 
 • de kadasterfunctie wordt op dezelfde afstand van het verantwoordelijk bestuur geplaatst, wat leidt tot heldere bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • de Dienst kan bijdragen aan de verbetering van de openbare registers en kadastrale registratie in Caribisch Nederland; 
 • de continuïteit en kwaliteit van de taakuitvoering kan beter worden gewaarborgd, aangezien er sprake is van een grotere organisatie.

De verantwoordelijkheid voor de kadasters op de eilanden verschuift van het eilandbestuur naar de Dienst. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de Dienst. De openbare lichamen hebben geen rechtstreekse bevoegdheid meer tegenover de Kadasters.
Voor de Dienst betekent dit een extra verantwoordelijkheid. Ten opzichte van de bestaande verantwoordelijkheid is dit een beperkte verandering: materieel (in de zin van werkaanbod) is de wijziging klein. Wel moet de Dienst in de nieuwe situatie rekening houden met lokale omstandigheden die kunnen afwijken van die in Nederland.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wet kadaster BES-eilanden? Dat kan via het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van het voorstel bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu