1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Kaderrichtlijn Water

Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Fase 1Zienswijze indienen op de voorgenomen planning en werkwijze
Fase 2Zienswijze indienen op ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en duurzaam te beschermen. De richtlijn vereist dat elke zes jaar per stroomgebied een beheerplan wordt opgesteld. In dat beheerplan worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit beschreven, evenals de resterende opgaven en de bijbehorende maatregelen. Eind 2021 worden de beheerplannen voor de periode 2022-2027 vastgesteld.

Kaderrichtlijn Water 430x220

Voornemen werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

In het ontwerp werkprogramma worden de voorgenomen planning en werkwijze om tot de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 te komen beschreven. Hierin is tevens opgenomen de nota belangrijke waterbeheerkwesties. Dit onderdeel dient als vertrekpunt voor het bepalen van de waterkwaliteitsopgave voor de periode 2022-2027.

Planning

WanneerWat
December 2018Vaststelling definitief werkprogramma en notitie belangrijke waterbeheerkwesties, inclusief nota van antwoord op de inspraak-reacties
December 2020Start ter inzage legging ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
December 2021Vaststelling stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer nieuws, achtergronden en informatie over activiteiten rondom het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) kunt u terecht op https://www.kaderrichtlijnwater.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de Helpdesk Water, telefoon 088-7977102, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu